Завършване на учебната година

Приключване на учебната 2020/2021 година за:

– учениците от 1. – 3. клас е на 23.06.2021г.

– учениците от 4. – 7. клас е на 30.06.2021г.

Удостоверенията ще се връчат тържествено в двора на училището на:

1. – 3. клас – 24.06.2021г. – 18ч.,

4. – 7. клас – 30.06.2021г. – 18ч.
На 14.6.2021 година от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ са доставени 21 броя технически устройства / компютърна техника / лаптопи за нуждите на 82.ОУ „Васил Априлов“.

 
 

График на дейностите на организацията – ТУК

 
 

Указания за работа с училищната платформа при ОРЕС – ТУК

 

Контакти с учители  ТУК

 
 

 
 

Медиите за нас:

26.03.20г.

„Екипът на това училище… учителите с големи Сърца и директорът Мартин Ганчев, отвориха вратите на храма на знанието, за да ….“

Предаването, излъчено на 4. април може да видите ТУК.

Предаването, излъчено на 11. април може да видите ТУК.

 
Другите за нас – ТУК