Заповед РД-01-52/26.01.2021 г. на Министерство на здравеопазването за удължаване срока на въведените временни противоепидемични мерки

Как се използва предпазна маска

Чисти ръце

Материали за родители – „Родителство в условия на COVID-19

Алгоритъм на действие при установен случай на COVID в образователните институции.