Регламентът за участие в Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ е публикуван на страница „Олимпиади и състезания“, както и на страницата на съответния клас, откъдето може да изтеглите заявление и декларация за участие. Срокът за подаване е 02.03.2022г.

 

Информация

Информация относно организация на всякакъв вид дейности – олимпиади, състезания, екскурзии и съответните документи ще откриете на страницата на съответния клас или в категория „Новини и съобщения“.

 

Консултации и информация от класните ръководители и учителите по предмети може да получите всеки понеделник от 13:30 до 14:00 часа.

 

  ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на VII клас – 2022г., може да изтеглите от страница НВО – 7.клас

 

Програмата за втория учебен срок е публикувана на страницата на всеки клас.

 

На 01.02.2022г. учениците са в междусрочна ваканция, съгласно заповед РД – 09 -1804 / 31.08.2021г. на Министъра на Образованието и науката Дните: 31.01.2022г. и от 02.02.2022г. до 04.02.2022г. включително са неучебни, съгласно заповед РД – 09 -1474 / 24.01.2022г. на Министъра на Образованието и науката.

 

ОРЕС – карантина

Съгласно заповед на Министъра на образованието и науката, във връзка с доклад на директора на училището, след решение на ПС, 82. ОУ излиза в ОРЕС до 27.01.2022г. включително.

 

Регламентът за провеждане и участие в олимпиадата „Знам и мога“ е публикуван в категория: Олимпиади и състезания.

 

Регламентът за провеждане и участие в олимпиадата по БЕЛ е публикуван в категория: Олимпиади и състезания.