Уважаеми родители и ученици,

Програмата и часовият график за втория учебен срок са публикувани на страницата на съответния клас.