Образованието, придобито в училище, е инвестиция на усърдие и време, които дават възможност за свободен личен избор след време.

Мартин ГанчевПовече за Хайм Гинот ТУКИмпресия в сиво и оранжево ТУКПритча за … „Невинаги нещата са това, което изглеждат“ ТУКИгри за вкъщи … Съвременният родител ТУК