На 20.10.2021год., от 18:00 часа, в 82.ОУ ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от 5. клас.