Учебно-възпитателната на учениците е до 16:30 часа. Взимането на децата става не по-рано от 16:20 часа. От 16:30 до 18:00 – занимания по интереси.