Един ден в първи клас! – ТУК (може да изгледате краткото клипче, което ще ви помогне да усетите атмосферата, базата и начина, по който учeниците учат в 82. ОУ).ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА
УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА (предстои актуализация за 2024 година)Набор документи за попълване при записване на ученик в 1. клас – изтеглете ТУК
Уважаеми родители,

      През настоящата учебна година записването на ученици за първи клас за учебната 2024/2025 година ще се осъществява през СИСТЕМА за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, с която може да се запознаете ТУК – Предстои актуализация за 24/25 учебна година(пълна информация за етапите на кандидатстване и тяхната същност).
Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община включва процесите по:
– регистриране;
– кандидатстване;
– класиране;
– записване на учениците в общинските училища
Тези етапи се осъществяват по график, с който може да се запознаете ТУК – ПРЕДСТОИ АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗА 24/25 УЧЕБНА ГОДИНА (всички срокове по отделните етапи от кандидатстването).
Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път.
Родителят/настойникът предварително се запознава с начина на регистриране в сайта на адрес: www.kg.sofia.bg

    За повече информация и връзка с нас:
school82@gbg.bg
Документи:

Прилежащи райони
Гранични прилежащи райони на училищата за прием в I клас за учебната 2023/2024 година- В ПРОЦЕС НА АКТУАЛИЗАЦИЯ 
Заповед на директора за утвърден план-прием 2022/2023
Система за прием – СОПОЛЕЗНО ЗА РОДИТЕЛИ НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПЪРВОЛАЦИ:

1. Материал за родители

2. Материал за родители