30.03.2021г.

Начало на кампанията за записване на първокласници: 19.04.2021г.

Регистриране и кандидатстване до: 28.05. 2021г.

Моля, запознайте се с цялата кратка информация, предоставена от нас и след това преминете към отваряне на приложените линкове в „ТУК“.

Уважаеми родители,

      През настоящата учебна година записването на ученици за първи клас за учебната 2021/2022 година ще се осъществява през СИСТЕМА за централизирано електронно класиране за прием на ученици в
първи клас в общинските училища на територията на Столична община, с която може да се запознаете ТУК. (пълна информация за етапите на кандидатстване и тяхната същност)
     Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община включва процесите по:
– регистриране;
– кандидатстване;
– класиране;
– записване на учениците в общинските училища
     Тези етапи се осъществяват по график, с който може да се запознаете ТУК (всички срокове по отделните етапи от кандидатстването).
    Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път.
    Родителят/настойникът предварително се запознава с начина на регистриране в сайта на адрес: www.kg.sofia.bg

    За повече информация и връзка с нас:
    school82@gbg.bg
Документи:

Прилежащи райони
Гранични прилежащи райони на училищата за прием в I клас за учебната 2021/2022 година
Заповед на директора за утвърден план-прием 2021/2022
График на дейностите за прием на ученици в 1. клас, учебна 2021/2022 година
Система за прием – СО