15.06.2020 г.

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ НА  ВТОРО КЛАСИРАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА, МОЖЕ ДА ВИДИТЕ   ТУК.
01.06.2020 г.

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ НА  ПЪРВО КЛАСИРАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА, МОЖЕ ДА ВИДИТЕ   ТУК.
Уважаеми родители,
Записването на приетите на първо класиране ученици ще се  проведе от
02.06. /вторник/ до 05.06.2020 г. /петък – вкл./  в канцеларията на училището.
Документи ще се приемат от 9:00ч. до 14:00ч.
Необходими документи:
1. Оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование.
2. Оригинал и копие /копието само за тези, които не са изпратили електронно или не са го представили при подаване на документите за записване/ на удостоверението за раждане на детето.
3. Заявлението, подадено по електронен път, на хартиен носител с подпис ( при липса на подпис).
                                                                                                                                                                                                                               Директор: Мартин Ганчев11.05.2020г.
Уважаеми родители,
Уведомяваме Ви, че от 14. 05 до 21.05. 2020г., може да подавате заявленията за кандидатстване в първи клас и в канцеларията на училището от 9:15ч. до 14:00ч.
                                                                                        Директор: Мартин Ганчев01.04.2020 г.

През учебната 2020/2021 година 82. ОУ „Васил Априлов“ ще приема деца в 2 (две) паралелки по 22. ученици.
Подаването на заявления от родителите стартира от 21.04.2020 година и приключва на 21.05.2020 година.
За повече информация погледнете  Графика за прием.

За целта:

Моля, прочетете първо всичките шест точки, след това преминете към попълване. 
1. Изтеглете заявлението с критериите и данните за ученика от ТУК. Попълнете.
 2. Изтеглете декларацията за защита на личните данни от ТУК. Попълнете.
 3. Ако не можете да ги принтирате \за да ги попълните\, напишете ги на ръка, снимайте ги и ги изпратете на school82@gbg.bg.
 4. Справките за настоящ и постоянен адрес ще получите служебно от директора на училището, след подаване на заявлението, без да е необходимо да посещавате районната администрация.
 5.Може да подадете  попълнените документи електронно на адрес school82@gbg.bg,  или да използвате формата за подаване на документи ТУК.
Моля, не гледайте документите, които се отварят до формата за подаване на документи. Вие попълвате и изпращате документите само от тази  категория – „Прием първи клас“.
 6. Със следващите етапи можете да се запознаете от ТУК.
                                                                                                                                                                                                                                       Директор: Мартин ГанчевДокументи:

Заявление с критерии и данни за ученика
Прилежащи райони
Гранични прилежащи райони на училищата за прием в I клас за учебната 2020/2021 година
График на дейностите за прием на ученици в 1. клас, учебна 2020/2021 година
Система за прием – СО