Планираната еднодневната екскурзия ще се проведе на 06.10.2021год. – сряда
За учениците, които не са записани за нея, денят е неприсъствен.