Планираната еднодневна екскурзия ще се проведе на 06.10.2021г. – сряда.

За учениците, които няма да ходят, денят е неприсъствен.