Уважаеми родители,

      През настоящата учебна година записването на деца за подготвителна група за учебната 2023/2024 година ще се осъществява през СИСТЕМА за централизирано електронно класиране в общинските училища на територията на Столична община.
    Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път.
    Родителят/настойникът предварително се запознава с начина на регистриране в сайта на адрес: www.kg.sofia.bg

Защо нас

При нас вие подсигурявате добра подготовка на Вашето дете за първи клас.
Ние гарантираме съвременен педагогически подход за адаптацията при прехода от детска градина към училище!

Училището предоставя:
1. Материална база, в съответствие с целите
2. Професионален екип от:
– педагози;
– логопед;
– психолог;
– медицинско лице
3. Различни занимания по интереси, игри и организирани извънкласни дейности.