Олимпиади и състезания 2021/2022 учебна година 


Резултатите от проведеното Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ може да проверите ТУК

Резултати „Кенгуру“


 

Регламент за организиране и провеждане на Националното математическо състезание “Европейско кенгуру“

За участие е необходимо, родител/настойник на ученика да попълни приложените по-долу заявление и декларация:

Декларация за информираност и съгласие

Заявление за участие


Регламент за организиране и провеждане на олимпиада по български език и литература за учебната 2021/2022 година

За участие в олимпиадата е необходимо, родител/настойник на ученика да попълни приложената по-долу декларация:

Декларация за информираност и съгласие – ТУК


 

Регламент за организиране и провеждане на национална олимпиада „Знам и мога“ за учениците от ІV клас

За участие в олимпиадата е необходимо, родител/настойник на ученика да попълни приложената по-долу декларация:

Декларация за информираност и съгласие – ТУК


 

Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по математика за учениците от ІV до VІІ клас

За участие в олимпиадата е необходимо, родител/настойник на ученика да попълни приложената по-долу декларация:

Декларация за информираност и съгласие – ТУК