Олимпиади и състезания

 

Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по математика за учениците от ІV до VІІ клас

Заповед № РД09-3519/02.12.2020 г. на МОН, за изменение на Заповед № РД09-2134/28.08.2020 г. за организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания

Заповед № РД09-2134/28.08.2020 г. на МОН, за организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания