Олимпиади и състезания

 

Заповед № РД09-2134/28.08.2020 г. на МОН, за организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания