Важно съобщение:

НВО – 7 клас 2020/2021 учебна година

16.06.2021г. – БЕЛ

17.06.2021г. – Чужд език

18.06.2021г. – Математика

Начало на изпитите: 9:00 часа

Учениците трябва да се явят в 82.ОУ в 8:15 часа, с документ за самоличност (лична карта/ ученическа лична карта/ ученическа книжка)

Моля, запознайте се с Инструктаж за ученика за НВО – 7. клас – ТУК

16 и 18 юни са неучебни дни за учениците от 1. до 6. клас

 

 

З А П О В Е Д № РД09-2121/ 28.08.2020 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2020/2021 година