ДИРЕКТОР
Мартин Георгиев Ганчев

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

       №     име, презиме, фамилия       

 1. Божидара Здравкова Димитрова
 2. Валентина Николова Богданова
 3. Вероника Валентинова Василева
 4. Виктория Гогова Гочева
 5. Виолета Йорданова Тодорова
 6. Габриела Божидарова Шапкова
 7. Деяна Йосифова Дончевa
 8. Екатерина Иванова Иванова
 9. Илина Стефанова М. – Георгиева
 10. Илияна Тоткова Милева
 11. Красимира Емилова Пеева
 12. Лъчезар Стойнев Стоев
 13. Лора Стоянова Янчева
 14. Людмила Людмилова Танчева
 15. Мартин Симеонов Митев
 16. Миглена Иванова Спасова
 17. Николай Янчов Янков
 18. Саша Красимирова Михайлова
 19. Симона Стоянова Стоянова

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

       №     име, презиме, фамилия       

 1. Валентина Димитрова Стоименова
 2. Цветанка Величкова Трайкова
 3. Снежанка Димитрова СтойновaГрамоти по случай Деня на Народните будители 2021г. – ТУК
Грамоти по случай Международния ден на учителя – ТУК
Екип 2020/2021г. – презентация – ТУК