ДИРЕКТОР
Мартин Георгиев Ганчев

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

       №     име, презиме, фамилия       

 1. Валентина Николова Богданова
 2. Вероника Валентинова Василева
 3. Виктория Гогова Гочева
 4. Виолета Йорданова Тодорова
 5. Габриела Божидарова Шапкова
 6. Деяна Йосифова Дончева
 7. Елена Георгиева Манолова
 8. Иван Желязков Арнаудов
 9. Илина Стефанова М. – Георгиева
 10. Илияна Тоткова Милева
 11. Красимира Емилова Пеева
 12. Лора Стоянова Янчева
 13. Людмила Людмилова Танчева
 14. Мартин Симеонов Митев
 15. Миглена Иванова Спасова
 16. Надежда Минова Вутова
 17. Нели Димчева Попова
 18. Саша Красимирова Михайлова
 19. Симона Стоянова Стоянова

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

       №     име, презиме, фамилия       

 1. Валентина Димитрова Стоименова
 2. Цветанка Величкова Трайкова
 3. Снежанка Димитрова Стойнова
 4. Цветко Иванов Недялков