ДИРЕКТОР
Мартин Георгиев Ганчев

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

       №     име, презиме, фамилия       

 1. Валентина Николова Богданова
 2. Вероника Валентинова Василева
 3. Виолета Йорданова Тодорова
 4. Габриела Божидарова Шапкова
 5. Деяна Йосифова Дончева
 6. Елена Георгиева Манолова
 7. Иван Желязков Арнаудов
 8. Илияна Тоткова Милева
 9. Илина Стефанова Манчорова – Георгиева
 10. Красимира Емилова Пеева
 11. Лора Стоянова Динкова
 12. Людмила Людмилова Танчева
 13. Мариана Генчева Тотева
 14. Мартин Симеонов Митев
 15. Миглена Иванова Спасова
 16. Надежда Минова Вутова
 17. Нели Димчева Попова-Владимирова
 18. Саша Красимирова Михайлова
 19. Стефка Господинова Василева

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

       №     име, презиме, фамилия       

 1. Валентина Димитрова Стоименова
 2. Цветанка Величкова Трайкова
 3. Снежанка Димитрова Стойнова
 4. Цветко Иванов Недялков