ДИРЕКТОР
Мартин Георгиев Ганчев

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

       №     име, презиме, фамилия       

 1. Божидара Здравчова Димитрова
 2. Валентина Николова Богданова
 3. Виктория Гогова Гочева
 4. Виолета Йорданова Тодорова
 5. Деяна Йосифова Дончевa
 6. Диляна Любомирова Михайлова
 7. Екатерина Иванова Иванова
 8. Илина Стефанова М. – Георгиева
 9. Илияна Тоткова Милева
 10. Красимира Емилова Пеева
 11. Лъчезар Стойнев Стоев
 12. Лора Стоянова Янчевa
 13. Мартин Симеонов Митев
 14. Мария Кирилова Дереджиева
 15. Мария Мирчева
 16. Миглена Иванова Спасова
 17. Николай Янчов Янков
 18. Рада Петрова Андонова
 19. Саша Красимирова Михайлова
 20. Симона Стоянова Стоянова

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

       №     име, презиме, фамилия       

 1. Диана Гоцева
 2. Цветанка Величкова Трайкова
 3. Снежанка Димитрова СтойновaГрамоти по случай Деня на Народните будители 2021г. – ТУК
Грамоти по случай Международния ден на учителя – ТУК