ДИРЕКТОР
Мартин Георгиев Ганчев

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

       №     име, презиме, фамилия       

 1. Божидара Здравчова Димитрова
 2. Валентина Николова Богданова
 3. Вероника Валентинова Василева
 4. Виктория Гогова Гочева
 5. Виолета Йорданова Тодорова
 6. Деяна Йосифова Дончевa
 7. Екатерина Иванова Иванова
 8. Илина Стефанова М. – Георгиева
 9. Илияна Тоткова Милева
 10. Красимира Емилова Пеева
 11. Лъчезар Стойнев Стоев
 12. Лора Стоянова Янчевa
 13. Мартин Симеонов Митев
 14. Мария Кирилова Дереджиева
 15. Миглена Иванова Спасова
 16. Николай Янчов Янков
 17. Рада Петрова Андонова
 18. Саша Красимирова Михайлова
 19. Симона Стоянова Стоянова

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

       №     име, презиме, фамилия       

 1. Валентина Димитрова Стоименова
 2. Диана Гоцева
 3. Цветанка Величкова Трайкова
 4. Снежанка Димитрова СтойновaГрамоти по случай Деня на Народните будители 2021г. – ТУК
Грамоти по случай Международния ден на учителя – ТУК
Екип 2020/2021г. – презентация – ТУК